• Du skal ikke jobbe mer enn andre

            • Du skal ikke jobbe hardere enn andre

            • Du skal jobbe smartere enn andre

            • Det gjør du kun om du er strukturert


Litt av hvert

Informasjonen du etter hvert vil finne her på baremeg.com er en samling av regler og andre hjelpemidler jeg har funnet det er viktig huske i min jobb som kreatør og konsulent i reklamebransjen. Jeg har alltid selv benyttet modeller ettersom jeg da får jobbene fortere unna og kan delta på flere nivåer i reklamefaget. Håper derfor at også du kan gjøre hverdagen din enklere ved å ta i bruk noen av modellene.NESTE SIDE

 

Gjør alt så enkelt som mulig. Men ikke enklere.

For deg som jobber kreativt og konsultativt i reklamebransjen