Hver dag er en vakker dag

og hjernen er et fantastisk

instrument


I idretten arbeider man bevisst med sammenhengen mellom positiv mental

oppladning og gode prestasjoner. Dette kalles autogen trening.

Denne sammenhengen gjelder også utenfor idrettsarenaen.

Jo mer positivt du programmerer inn, desto mer positivt blir resultatet.


Men stopp et øyeblikk, sier du kanskje . Så enkelt er det ikke!*# Det er naturlig å bli sint og sur av og til. Det er også menneskelig å føle seg deprimert og nedfor. Ja selvfølgelig er det det. Men hvorfor la ditt dårlige humør gå ut over alle oss andre? En irriterende bemerkning til en kollega kan gi store negative ringvirkninger. Å si noe til en som sier det videre til den du snakket dritt om er enda verre. Et stressende arbeidsmiljø går i siste instans ut over deg selv og kundene. Både sure deg - sure sjefen din og sure kunder kommer som du vet med enda flere innvendinger - og så kommer du inn i en vond sirkel.


EN AND ER ET godt bilde på hvordan du bør oppføre deg. Studerer du endene som svømmer på vannet virker de alltid rolige på overflaten. Selv når de blir skremt piler de bortover vannet med tilsynelatende stoisk ro. Men ved å se under vannet oppdager du en kolossal aktivitet utført av endenes svømmeføtter. Det er altså din positive innstilling og måten du å takler problemer på som i stor grad bestemmer hvordan omgivelsene opplever deg og den Servicen du gir.NESTE SIDEIkke_si_det_til_noen.html