Intelligens har alltid seiret over rå styrke!

En årsak til at du til tider velger en skeptisk, og har et litt negativt syn på omgivelsene ligger i dårlige erfaringer. eller kanskje et for stort ego. Ofte går det ikke slik du tenker eller ønsker. Som en forsvarsmekanisme mot å bli skuffet utvikler du en negativ holdning.

Akkurat nå er du kanskje en type som sier:


                            • Du skal ikke jobbe mer enn andre

                            • Du skal ikke jobbe hardere enn andre

                            • Du skal jobbe smartere enn andre

                            • Det gjør du kun om du er strukturert


...det du ikke tenker over er at det er deg selv du snakker til. Dermed forsvinner mulighetene dine til å glede seg på forhånd - men kanskje enda verre: Du reduserer mulighetene for å lykkes.


Livet er heldigvis ikke slik skeptikeren i deg tror - det er langt mer positivt. Men når hjernen ikke er innstilt på et positivt resultat går det ikke slik du ønsker, men slik du forventer det skal gå! Du blir som du tenker. Det blir som du tenker. Veien blir til når du går!


NESTE SIDEHjernen_er_et_fantastisk_instrument.html